Superwizje

  • grupowe 
  • indywidualne
  • zespołowe - na zapotrzebowanie grupy zadaniowej

Koordynuje: Maria Haracz- Dąbrowska, tel. 504 767 212

 

Superwizja grupowa

 

Grupowe spotkania superwizyjne dla osób prowadzących grupy

 

Grupowe spotkania superwizyjne dla osób pracujących z dziećmi lub młodzieżą

 

 
Pracownia   |   Strona główna   |   Zespół   |   Galeria   |   Rekomendacje   |   Opinie   |   Kontakt