Szkoła Trenerów "SIEĆ"-Wrocław

rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne 

Zapraszamy do udziału w dwuletnim cyklu szkoleniowym, przygotowującym do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych.

Szkolenie skoncentrowane jest na zwiększaniu umiejętności w zakresie:
- prowadzenia grupy (proces grupowy, dynamika i struktura grupy, fazy
   rozwoju grupy, opór, proces indywidualny na tle procesu grupowego itp.);
- konstruowania i prowadzenia warsztatów tematycznych;
- przygotowania autorskich programów (profilaktyka, promocja zdrowia,
   edukacja dla demokracji itp.) prowadzonych metodami aktywnymi;

Program obejmuje:
- treningi: interpersonalny (1. rok) i terapeutyczny (2. rok);
- warsztaty: procedury i metody pracy grupowej;
- autorskie warsztaty prezentacyjne;
- superwizje;

Szkolenie odbywa się poprzez:

1. uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Szkoły Trenerów "SIEĆ";
2. pracę własną - prowadzenia stałej grupy dla dzieci, młodzieży lub
   dorosłych lub prowadzenie cyklicznych warsztatów psychoedukacyjnych
   w 2. roku szkolenia;
3. udział w roli kotrenerów w treningach i warsztatach prowadzonych przez
    trenerów rekomendowanych przez PTP;
4. zapoznanie się z literaturą dotyczącą pracy grupowej według zaleceń Rady
    Trenerów i Superwizorów PTP;

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (2 dni: piątek i sobota lub sobota i niedziela). Program obejmuje też 2 pięciodniowe treningi wyjazdowe.

Warunki przyjęcia:
1. odbyte 200 godz. szkolenia metodami aktywnymi (treningi, warsztaty);
2. w 2. roku szkolenia prowadzenie grupy (młodzież lub dorośli) lub cyklicznych warsztatów tematycznych;
3. rozmowa kwalifikacyjna.

Zajęcia prowadzą:
superwizor PTP Maria Haracz-Dąbrowska oraz zaproszeni superwizorzy
i trenerzy PTP.

Koszt szkolenia: 7.600 zł (3.800 zł rocznie), płatne w ratach.

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów pobytu na 2 pięciodniowych treningach wyjazdowych (ok. 480 zł każdy).

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń do 10 grudnia 2017 r. przez formularz poniżej

Pierwsze zajęcia (5-dniowy trening interpersonalny, sesja wyjazdowa) planowane są w dniach 21-25 lutego 2018 r.

Ukończenie Szkoły Trenerów i przeprowadzenie pod superwizją 2 warsztatów dwudniowych umożliwia staranie się o rekomendację trenera 1. stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kierownikiem programu jest Maria Haracz-Dąbrowska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 504 767 212 lub 797 715 062.

 

 

 

UWAGA! PRZED WYSŁANIEM FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO PROSIMY O SPRAWDZENIE, CZY WYBRALI PAŃSTWO W NAGŁÓWKU TĘ FORMĘ ZAJĘĆ, KTÓRYMI SĄ PAŃSTWO ZAINTERESOWANI.

 

Proszę wybrać z poniższej listy szkolenie, w którym Państwo chcecie brać udział
Imię i nazwisko*

Wykształcenie:*

Zawód wykonywany:*

Miejsce pracy:*

Stanowisko:*

Doświadczenia szkoleniowe. Wcześniejsze uczestnictwo w treningach i warsztatach (proszę podać jakie formy, w jakim wymiarze godzin):*

Motywacja do podjęcia tego szkolenia:*

Adres korespondencyjny:*

Telefon kontaktowy (domowy, służbowy):
E-mail:


 
Pracownia   |   Strona główna   |   Zespół   |   Galeria   |   Rekomendacje   |   Opinie   |   Kontakt