Kurs 2017-2019

3-letnie szkolenie afiliowane przy Somatic Experiencing Trauma Institute

W 1. i 2. roku kurs poprowadzi Doris Rothbauer z zespołem asystentów.

Terminy sesji w 1. roku szkolenia:

21-26 lutego 2017 r.

17-22 pażdziernika 2017 r.

Terminy sesji w 2. roku szkolenia:

7-12 maja 2018 r.

23-28 listopada 2018 r.

W 3. roku kurs poprowadzi Ursula Funke-Kaiser z zespołem asystentów.

Terminy sesji w 3. roku szkolenia:

24-29 września 2019 r.

21-26 listopada 2019 r.

 

MIEJSCE: Pałac Morawa

 

CENA KURSU (obejmuje wyłącznie szkolenie) za pierwszy i drugi rok wynosi 5.200 zł. W razie znaczącego wzrostu kursu euro koszt trzeciego roku może być proporcjonalnie wyższy.

 

WPŁATY

Za 1. rok:

1000 zł do 05.12.2016 r.

2100 zł do 31.01.2017 r.

2100 zł do 30.09.2017 r.

za 2. rok:

1000 zł do 31.12.2017 r.

2100 zł do 31.03.2018 r.

2100 zł do 30.10.2018 r.

za 3. rok:

1000 zł do 28.02.2019 r.

2100 zł do 31.08.2019 r.

2100 zł do 31.10.2019 r.

na rachunek W.P.P.i T. "PLUS"

70 1050 1575 1000 0090 3082 9726

tytuł wpłaty: KURS SE – 2 edycja

 

DODATKOWE KOSZTY: w czasie 3 lat szkolenia każdy uczestnik jest zobowiązany do odbycia minimum 15 godzin sesji indywidualnych i 18 godzin superwizji udzielanych przez zespół prowadzących. Koszt 1 godziny (60 min.) sesji lub superwizji to 40 euro.