Szkoła Trenerów "Sieć" PTP (2022-2024)

rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

 

Zapraszamy do udziału w dwuletnim cyklu szkoleniowym, przygotowującym do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych.
Szkolenie skoncentrowane jest na zwiększaniu umiejętności w zakresie:
- prowadzenia grupy (proces grupowy, dynamika i struktura grupy, fazy rozwoju grupy, opór, proces indywidualny na tle procesu grupowego itp.);
- konstruowania i prowadzenia warsztatów tematycznych;
- przygotowania autorskich programów (profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja dla demokracji itp.) prowadzonych metodami aktywnymi;

Program obejmuje:
- treningi: interpersonalny (1. rok) i terapeutyczny (2. rok);
- warsztaty: procedury i metody pracy grupowej;
- autorskie warsztaty prezentacyjne;
- superwizje;

Szkolenie odbywa się poprzez:

  1. uczestnictwo w cyklicznych spotkaniach Szkoły Trenerów "SIEĆ";
  2. pracę własną - prowadzenia stałej grupy dla dzieci, młodzieży lub dorosłych lub prowadzenie cyklicznych warsztatów psychoedukacyjnych w 2. roku szkolenia;
  3. udział w roli kotrenerów w treningach i warsztatach prowadzonych przez trenerów rekomendowanych przez PTP;
  4. zapoznanie się z literaturą dotyczącą pracy grupowej według zaleceń Rady Trenerów i Superwizorów PTP;

Zajęcia odbywają się raz w miesiącu (2 dni: piątek i sobota lub sobota i niedziela). Program obejmuje też 2 pięciodniowe treningi wyjazdowe.

Warunki przyjęcia:

  1. odbyte 150 godz. szkolenia metodami aktywnymi (treningi, warsztaty);
  2. w 2. roku szkolenia prowadzenie grupy (młodzież lub dorośli) lub cyklicznych warsztatów tematycznych;
  3. rozmowa kwalifikacyjna.


Zajęcia prowadzą:
superwizor PTP Maria Haracz-Dąbrowska oraz zaproszeni superwizorzy i trenerzy PTP.

Koszt szkolenia: 8000 zł (4000 zł rocznie), płatne w ratach.

Koszt szkolenia nie obejmuje kosztów noclegów i wyżywienia na 2 pięciodniowych treningach wyjazdowych (ok. 690 zł każdy).


Zajęcia Szkoły Trenerów rozpoczną się w październiku 2022 r. (Trening interpersonalny, sesja wyjazdowa, 7-11.10.2022 r.)

Następne terminy w 2022 r.:

5-6 listopada, zajęcia warsztatowe we Wrocławiu

10-11 grudnia, zajęcia warsztatowe we Wrocławiu

Ukończenie Szkoły Trenerów i przeprowadzenie pod superwizją 2 warsztatów dwudniowych umożliwia staranie się o rekomendację trenera 1. stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Kierownikiem programu jest Maria Haracz-Dąbrowska.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 504 767 212 lub 797 715 062.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie zgłoszeń przez formularz poniżej.

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi:

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.

Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

Zgłoszenie na zajęcia

* - pole wymagane