Kursy certyfikowane i szkolenia

Organizacja treningów

Kurs składa się z trzech stopni. Każdy stopień składa się z dwu modułów sześciodniowych.
W pierwszym roku (stopień podstawowy) uczestnicy uczą się rozpoznawać symptomy traumy w ciele pacjenta, oceniać je jako naturalne fenomeny biologiczne i pomagać klientom prostymi technikami w wykorzystaniu sił związanych w tych symptomach dla ułatwienia procesu terapeutycznego.
W drugim roku (stopień średni) uczestnicy poznają rozmaite typy/kategorie traumy; uczą się identyfikować je, rozwiązywać dzięki interwencjom specyficznym i pracować z traumatyzacją mnogą.
W trzecim roku (stopień zaawansowany) uczestnicy uczą się pracować z objawami wtórnymi, np. migreną, wrzodami na żołądku, spastycznym jelitem grubym lub astmą, przechodząc przez chorobę, objawy i odczucia cielesne do sytuacji traumatycznej. Ponadto uczą się pracować w bezpośrednim kontakcie z dotknięciem wspomagającym, a także włączać inne zasoby, jak np. współpracę ze specjalistami (psychiatrą, internistą, instytucjami socjalnymi itd.) w duchu „zarządzania przypadkiem (case-management).

Zawartość merytoryczna

Tematy pierwszego roku (stopień podstawowy):
•    funkcje systemu nerwowego
•    poznanie sygnałów i znaków traumy w ciele i systemie nerwowym
•    przekazanie podstawowych technik SE:
    * zastosowanie języka bliskiego wrażeniom
    * użycie zasobów i stabilizacja wewnętrznego zawirowania (zamętu)
    * „uziemienie”, powstrzymanie i stabilizacja granic
    * uzupełnienie reakcji orientacyjnych i obronnych (walka, ucieczka, bezruch)
    * oscylacja, nasycanie, rozładowanie (stopniowe i ostrożne rozłado - anie związanej energii) 
    *  praca z całościowym odczuwaniem wewnętrznym (SIBAM i śledzenie)
    * dynamiki sprzężenia (podsprzężenie, nadsprzężenie)
    * praca z objawami
    * specyficzna pierwsza pomoc SE i zapobieganie retraumatyzacji

Tematy drugiego roku (stopień średni):
•    całościowa wysoka aktywizacja (wczesne traumy, gorączka, tonięcie)
•    nieunikniony atak (ogólnie, gwałt, przemoc, napaść)
•    obrażenia cielesne (również: operacje, anestezja, oparzenia)
•    mocne uderzenie (wypadek, upadek, urazy głowy)
•    trauma emocjonalna (ogólnie, strata, zaniedbanie, porzucenie)
•    katastrofy naturalne (trzęsienie ziemi, powódź, pożar, także przemiany           społeczne)
•    horror (tortury, traumatyzacja rytualna, obóz koncentracyjny)
•    trauma transgeneracyjna

Tematy trzeciego roku (stopień zaawansowany):
•    neurofizjologia
•    praca z syndromem (np. chroniczne zmęczenie, fibromialgia, astma, migrena)
•    pogłębienie zdolności i umiejętności praktycznych
•    praca z ciałem według SE: teoria i zastosowanie w praktyce
•    praca ze spójnością

Adresaci

Kurs SE jest adresowany do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osób leczących metodami niekonwencjonalnymi, pedagogów społecznych i terapeutów pedagogicznych, logopedów, wychowawców, duszpasterzy, pracowników doradztwa, ratownictwa, pielęgniarstwa z pełnym wykształceniem wyższym i przynajmniej dwuletnią praktyką zawodową.

Zakres treningu

Trening obejmuje w sumie 36 dni (6 x 6 dni -  216 godzin zegarowych). Do tego dochodzi 15 indywidualnych sesji doświadczenia własnego SE i 18 godzin superwizji, które należy rozłożyć równomiernie na cały trening.

Certyfikacja

Certyfikat „SE-Practitioner“ wystawia Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI), USA, lub European Association of Somatic Experiencing (EASE), Europa. Na podstawie certyfikatu wolno wykorzystywać SE w pracy zawodowej w zgodzie z obowiązującymi przepisami państwowymi.