Pracownia realizuje następujące cele:

  • pomoc psychologiczna,
  • propagowanie nowych metod pracy psychologicznej
  • i pedagogicznej,
  • propagowanie, wspieranie i realizacja działań służących ochronie zdrowia psychicznego osób, rodzin, społeczności,
  • kształcenie profesjonalistów: psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników służb społecznych itp. w zakresie udzielania pomocy psychologicznej,
  • kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki zachowań problemowych;
  • rozwijanie umiejętności psychospołecznych różnych grup zawodowych.
  • Pracownia prowadzi Ośrodek Szkoleń - niepubliczną placówkę doskonalenia nauczycieli zarejestrowaną w 2001 r. w Dolnośląskim Kuratorium Oświaty, obecnie wpisaną do ewidencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.