Pracownia prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego dla dorosłych pod nazwą Ośrodek Edukacji i Rozwoju W.P.P.iT. "PLUS" P.T.P. pod adresem: 58-120 Jaroszów, Morawa 1.

Rodzaj placówki: placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zakres działania: prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia na kursach, warsztatach i szkoleniach z zakresu wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

Pracownia realizuje następujące cele:

  • pomoc psychologiczna;
  • propagowanie nowych metod pracy psychologicznej i pedagogicznej;
  • propagowanie, wspieranie i realizacja działań służących ochronie zdrowia psychicznego osób, rodzin, społeczności;
  • kształcenie profesjonalistów: psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników służb społecznych itp. w zakresie udzielania pomocy psychologicznej;
  • kształcenie, doskonalenie zawodowe i wspieranie nauczycieli;
  • kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki zachowań problemowych;
  • rozwijanie umiejętności psychospołecznych różnych grup zawodowych;
  • prowadzenie superwizji różnych grup zawodowych.