Warsztaty INTRO 2023

 

NABÓR ZAKOŃCZONY. BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

 

Zapraszamy na INTRO (Introduction to Somatic Experiencing®) - dwudniowy warsztat wprowadzający w metodę SE. INTRO prezentuje metodę i daje okazję do poznania jej poprzez własne doświadczenia. Nasza pracownia organizuje INTRO w dniach 16-17 września 2023 r. (sobota i niedziela) we Wrocławiu. Zajęcia trwają 13 godzin zegarowych.

Kurs INTRO adresowany jest do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osób leczących metodami niekonwencjonalnymi, pedagogów społecznych i terapeutów pedagogicznych, logopedów, wychowawców, duszpasterzy, pracowników doradztwa, ratownictwa, pielęgniarstwa z wykształceniem wyższym i praktyką zawodową.

Koszt uczestnictwa w INTRO wynosi 1200 zł.

Kurs INTRO poprowadzi Anne Janzen z zespołem asystentek. Językiem komunikacji będzie angielski, tłumaczony na bieżąco na polski.

Orientacyjny harmonogram:

sobota: 9:00 - 18:45 z dłuższą przerwą na obiad i kilkoma krótszymi

niedziela: 8:30 - 16:45 z dłuższą przerwą na obiad i kilkoma krótszymi

Miejsce: Wrocław.

Zgłoszenia na INTRO przyjmujemy przez formularz poniżej. Proszę krótko przedstawić tam swoje wykształcenie i praktykę zawodową. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Każde zgłoszenie potwierdzamy.

.....................................................................................................................................

Ukończenie INTRO jest warunkiem przyjęcia na trzyletni kurs terapii doświadczeń traumatycznych metodą Somatic Experiencing®. O kursie organizowanym przez naszą Pracownię więcej w podzakładce "Kurs 2024-2026".

.......................................................................................................................................

Jeśli powyższe informacje nie są wystarczające, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (nr 501 282 654 lub 797 715 062). Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi:

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.

Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

Zgłoszenie na zajęcia

* - pole wymagane