Kurs 2021-2023

Metoda Somatic Experiencing® jest chroniona prawem. W Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu. Certyfikat „SE-Practitioner“ wystawia Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) USA lub European Association of Somatic Experiencing (EASE) Europa. Na podstawie certyfikatu wolno wykorzystywać SE w pracy zawodowej w zgodzie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

.................................................................................................................................................

Kolejny kurs SE planujemy zorganizować w latach 2024-2026.

.................................................................................................................................................

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 3-letniego kursu Somatic Experiencing® (SE®), organizowanego przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Kurs rozpocznie się w listopadzie 2020 r. Organizatorem kursu jest afiliowany przy naszej pracowni Ośrodek Edukacji i Rozwoju - niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego dla dorosłych.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie dwudniowych warsztatów wprowadzających w metodę SE (Introduction to Somatic Experiencing®, SE INTRO). Nasza pracownia organizuje INTRO w dniach 7-8 września 2019 r. i 13-14 marca 2020 r. we Wrocławiu.

Zarówno INTRO, jak sam kurs będą prowadzone po angielsku i tłumaczone na bieżąco na polski.

Kurs SE jest adresowany do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osób leczących metodami niekonwencjonalnymi, pedagogów społecznych i terapeutów pedagogicznych, logopedów, wychowawców, duszpasterzy, pracowników doradztwa, ratownictwa, pielęgniarstwa z pełnym wykształceniem wyższym i praktyką zawodową.

Wszystkich zainteresowanych kursem 2021-2023 prosimy o dokładne zapoznanie się z jego programem, organizacją i warunkami uzyskania certyfikatu. Piszemy o tym w podzakładce "Program kursu i certyfikacja".

ZGŁOSZENIE NA KURS JEST ZOBOWIĄZANIEM DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PRZEZ 3 LATA

W 1. roku szkolenia (Beginner) treningi poprowadzi Ursula Funke-Kaiser z zespołem asystentów w terminach:

15 - 20 czerwca 2021 r.   [nowy termin]

21 - 26 września 2021 r.

W 2. roku szkolenia (Intermediate) treningi poprowadzi Anne Janzen z zespołem asystentów w terminach:

9 - 14 maja 2022 r.

18 - 23 października 2022 r.

W 3. roku szkolenia (Advanced) treningi poprowadzi Ursula Funke-Kaiser z zespołem asystentów w terminach:

21 - 26 marca 2023 r.

29 sierpnia-3 września 2023 r. [nowy termin]

 

Koszt kursu: 5200 zł rocznie (proponujemy płatność w 2 ratach). W przypadku znacznej zmiany relacji złotego do euro koszt kursu zostanie proporcjonalnie zwaloryzowany.

Koszt 1 godziny (60 min.) sesji lub superwizji indywidualnej: 45 euro.

Koszt 1 godziny superwizji w grupie od 2 do 6 osób: 50 euro (w sumie od uczestników).

Koszt 1 godziny superwizji w grupie od 7 osób: 10 euro od osoby.

Miejsce zajęć: Fundacja św. Jadwigi w Morawie k. Strzegomia (www.morawa.org). Koszt pobytu (noclegi i wyżywienie) na treningu (5 i pół dnia) wynosi w 2021 roku 850 zł. W roku 2022 wynosi 930 zł. W roku 2023 wyniesie 1085 zł. .............................................................................................................................................

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz poniżej. Każde zgłoszenie potwierdzamy. W razie braku potwierdzenia, a także w sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (nr 501 282 654 lub 797 715 062). Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi:

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.

Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

LITERATURA PRZEDMIOTU:

Peter A. Levine, Ann Frederick, Obudźcie tygrysa. Terapia traumy, Warszawa 2012.

Peter A. Levine, Głos wnętrza. Jak ciało uwalnia się od traumy i odzyskuje zdrowie, Warszawa 2017.

Peter A. Levine, Trauma i pamięć. Mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości, Warszawa 2017.

Bessel van der Kolk, Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy, Warszawa 2018.

nowość:  Stephen W. Porges, Teoria poliwagalna. Przewodnik, Kraków 2020.

Peter A. Levine, In an unspoken voice (2010), Berkeley, North Atlantic Books.

Peter A. Levine, Trauma and memory: Brain and body in a search for the living past. A practical guide for understanding and working with traumatic memory (2015), Berkeley, North Atlantic Books.

Zgłoszenie na zajęcia

* - pole wymagane