Archiwum naszych programów

W LATACH 2004 – 2017 ZREALIZOWALIŚMY:

SZKOLENIA

  1. Studium Socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia – 250 godzin, 18 grup

  2. Podyplomowe Studia Socjoterapii 3 semestry, 390 godzin, łącznie 16 grup

  3. Praca z rodziną w ujęciu systemowym  
     - kurs 1. stopnia, 150 godzin, 10 grup;
    - kurs 2. stopnia, 150 godzin, 4 grupy.
  4. Terapia rodzin metodą ustawień systemowych, 220 godzin:

            - kurs podstawowy, 6 grup;

             - kurs zaawansowany, 3 grupy.

  5. Ustawienia systemowe dla organizacji – kurs doskonalący (80 godzin), 3 grupy

  6. Kurs „Ustawienia organizacyjne” – 100 godzin - 2 grupy

  7. Warsztat ustawień w zarządzaniu (2014-15) 25 godzin, 2 grupy

  8. Ustawienia organizacyjne i w zarządzaniu, 175 godzin, 4 grupy

  9. Kurs „Ustawienia systemowe w zarządzaniu i w doradztwie” (2017)

10. Kurs Somatic Experiencing (2014-2016) 250 godzin zegarowych; 1 grupa 28 osób

11. Grupa samokształceniowa pracująca metodą Somatic Experiencing (2014-16)

12. Zetknięcie z traumą - terapia Somatic Experiencing i ustawienia rodzinne (2011 r.), 1 grupa, 28 osób

13. Program szkoleniowy dla pracowników świetlic środowiskowych, profilaktyczno-wychowawczych i socjoterapeutycznych, realizowany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego:

             - kurs 1 stopnia, 125 godzin, 6 grup

             - kurs 2 stopnia, 125 godzin, 4 grupy

             - superwizja; 36 godzin, 9 grup

14. Program ” Praca z młodzieżą zagrożoną patologiami”, zrealizowany dla Dolnośląs-kiej Komendy OHP, 125 godzin, 2 grupy .

15. Warsztat „Bliskość i dystans – podstawowy dylemat w życiu pary” , dla terapeutów pracujących z parami, 19 godzin, 1 grupa.


SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW MOPS WE WROCŁAWIU

 • Studium socjoterapii, Profilaktyki i Promocji Zdrowia – 330 godzin, 1 grupa

 • Praca z rodziną w ujęciu systemowym” – 150 godzin, 1 grupa

 • Praca socjalna z osobą chorą i zaburzoną psychicznie, jej rodziną i otoczeniem, 4 grupy.

 • „Praca z trudnym klientem”: 3 warsztaty trzydniowe, 3 grupy.

 • Praca z rodziną” – zajęcia warsztatowe, 1 grupa, 16 osób.

 • Szkolenie z zakresu radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, 11 grup po 16 godzin.

 • Warsztaty „Budowanie zespołu” 2 grupy po 21 godzin.

 • Warsztaty „Komunikacja interpersonalna” w programie „Pomoc społeczna skuteczna”, 16 godzin, 4 grupy.

 • Szkolenie rozwijające kompetencje osobiste i społeczne dla podopiecznych MOPS we Wrocławiu i obóz letni w 2009 r. w Kazimierzu Dolnym

 • Grupa wsparcia i 3 treningi kompetencji społecznych dla klientów MOPS we Wrocławiu, warsztaty (3 grupy x 24 godz.), grupa wsparcia (60 godzin), konsultacje indywidualne.

 • Warsztaty podsumowujące dla klientów MOPS oraz konsultacje psychologiczne w ramach programu "Wrocław miastem aktywnych".

 • Szkolenie z zakresu pracy z osobą po przejściach traumatycznych oraz przygotowanie materiałów szkoleniowych na potrzeby Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach projektu 7.1.3 PO KL.

 

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

 • Projekt „Wspólna sprawa” - część I: „Dorośli Dzieciom – Jak pomóc w radzeniu sobie z agresją”. Projekt ten stanowi część działań finansowanych przez Fundację „Przyjaciółka” pod wspólną nazwą „Przywrócić dzieciństwo”.

- Część I –szkolenie dla 2 grup wychowawców z Domów Dziecka, po 120 godzin;

- Część II: bezpośrednia praca z dziećmi z wybranych placówek -obóz zimowy – 7dni - 2 grupy, obóz letni – 14 dni - 2 grupy.

 • Muminki – droga ku dojrzałości” – kurs doskonalący dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego,- 3 grupy po 40 godzin

 • Rozwiązywanie konfliktów w szkole. Mediacje i negocjacje - na zlecenie PP-P w Złotoryi - (23 godziny)

 • Kurs “Umiejętności współpracy z rodziną” dla pracowników DDz nr 2 w Wałbrzychu - 40 godzin, 30 wychowawców

 • Szkolenie „Więcej umiejętności, mniej trudności”, 16 godzin, 4 grupy

 • Program autorski dla Szkoły Podstawowej w Jordanowie Śląskim, dla nauczycieli, uczniów i rodziców - 138 godzin

 • Trudne sytuacje wychowawcze jako okazje do uczenia się” szkolenie dla nauczycieli ZSP-G w Świebodzicach, - 27 godzin

 • Trudne sytuacje wychowawcze jako okazje do uczenia się” szkolenie dla wychowawców stowarzyszenia Wspierania Burs i Internatów „ADEPT” we Wrocławiu, - 24 godziny

 • Praca z grupą socjoterapeutyczną. Warsztaty dla pracowników świetlic w Koninie (36 godzin):

 • "Kompetencje osobiste i zawodowe w pracy socjoterapeutycznej"

 • "Prowadzenie grupy socjoterapeutycznej"

 • Warsztat „Efektywna komunikacja i radzenie sobie z agresją własną i agresją wychowanków” dla dla wychowawców i nauczycieli z MOW w Iwinach – 20 godzin


 

ZAJĘCIA ROZWOJOWE I WARSZTATY

 1. Rozumieć siebie – rozumieć innych” – kurs doskonalący umiejętności społeczne i rozwój osobisty, 100 godzin; 7 grup

 2. Trening asertywności , 52 godzin; 18 grup

 3. Choreoterapia – warsztaty:

 • 3-dniowe, 25 godzin; 10 grup

 • 5-dniowe - 2 grupy

 • 7-dniowe – 2 grupy

 1. Trening terapeutyczny - 40 godzin, 2 grupy

 2. Systemowe ustawienia rodzin - 7 dwudniowych seminariów dla klientów

 3. Odkrywanie siebie” - grupa spotkaniowa, 30 godzin; 2 grupy

 4. Warsztat szkoleniowy – „Radzenie sobie z agersją”, (2012) 16 godzin; 1 grupa

 5. 3-dniowy „Warsztat umiejętności interpersonalnych” - dla trenerów aktywności, pracujących z osobami niepełnosprawnymi. Zamawiający: Fundacja Eudajmonia, Wrocław.

 6. Uwolnij swój głos” - program przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu dla nauczycieli i pedagogów - 1 grupa

 7. Program „Grupy rozwojowe dla młodzieży gimnazjalnej” w ramach rządowego programu „Rozwój edukacji na obszarach wiejskich w latach 2008-2013”

 8. Warsztat „Jak radzić sobie z nadmiernym stresem i chronić przed wypaleniem zawodowym” zamówiony przez Środowiskowe Centrum Pomocy W Bielsku-Białej, 8 godzin; 2 grupy

 9. Warsztat „Edukacja i wsparcie w pracy z osobami chorymi psychicznie” dla osób z Sudeckiego Stowarzyszenia na Rzecz Ochrony Zdrowia "Szansa" w Bielawie, 20 godzin


 


 

SUPERWIZJE


 

 1. Superwizja grupowa psychologiczna dla psychologów, pedagogów, wychowawców, terapeutów, - od 2011 r. – 40 godzin; 24 grupy

 2. Grupa seminaryjno-superwizyjna, od 2012 r. - 10 spotkań po 4 godziny

 3. Indywidualne konsultacje i superwizje dla pedagogów szkolnych (2007-09)

 4. Superwizja zewnętrzna – grupowa i indywidualna” dla pracowników MOPS we Wrocławiu

 • Indywidualna – w latach 2013-15 – 210 godzin; w latach 2010-12 – 100 godzin,

 • Grupowa – w latach 2013-15 – 150 godzin; w latach 2010-12 – 40 godzin

 • Zespołowa - w latach 2010-12 - 60 godzin

 1. Grupowa superwizja psychologiczna dla zawodowych kuratorów Sądów Rejonowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Wałbrzychu, Świdnicy I Ząbkowicach Śląskich. (2011 r.) – dla każdego zespołu – 40 godzin (8 pięciogodzinnych spotkań), łącznie 200 godzin.

 2. Superwizje dla zespołów:

 • Trenerów Fundacji „Eudajmonia” - 120 godzin

 • MOW w Oławie -

 • DDz w Legnicy –

 • Domu Samopomocy w Wałbrzychu i OIK w Wałbrzychu -

 • MOW w Sobótce, w latach 2015-2016; 30 godzin

 1. Superwizja dla zawodowych rodzin zastępczych niespokrewnionych dla PCPR w Świdnicy w latach 2010-2012, 120 godzin

 2. Superwizja dla pracowników PCPR w Świdnicy, w latach 2011-12; – 50 godzin

 3. Superwizja indywidualna dla kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego Wrocław-Krzyki ………..

INNE

 1. Bezpłatne konsultacje, superwizje i porady dla organizacji i osób

 2. Opracowanie „Projektu prawnych i merytorycznych zasad funkcjonowania świetlic środowiskowych” na terenie Wrocławia. Projekt realizowano na zlecenie Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Wrocławia.

 3. . „Karnet 15+ - model współpracy trójsektorowej” – projekt innowacyjny – w ramach POKL. W.P.P. i T. „PLUS” P.T.P. jest partnerem projektu. Celem projektu było wypracowanie i wdrożenie na terenie Polski do czerwca 2015 r. nowego modelu współpracy trójsektorowej między podmiotami pomocy i integracji społecznej a przedsiębiorcami, służącego ułatwianiu wchodzenia na rynek pracy młodzieży w wieku 15-25 lat, zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji (faza testowania) projektu zostało powołanych 6 klubów (3 we Wrocławiu i 3 w Poznaniu). Po fazie testowania opracowany został model „Karnet 15+”, który przeszedł ewaluację pozytywnie i jest rekomendowany do realizacji w całym kraju.

Projekt „Karnet 15+ - model współpracy trójsektorowej” został wyróżniony w dziedzinie innowacji społecznych nagrodą Lidera Rozwoju Regionalnego 2015.


 

 1. Współpraca przy opracowaniu programu studiów podyplomowych w zakresie diagnozy, poradnictwa i systemowej pracy z rodziną w Instytucie Psychologii UWr i prowadzenie wybranych bloków tematycznych

 2. Indywidualna terapia psychologiczna dla klientów PCPR w Świdnicy, 40 godzin

 3. Terapia indywidualna i rodzinna i dzieci, łącznie 629 godzin

 4. Indywidualna terapia psychologiczna dla uczestników projektu systemowego „DROGA DO AKTYWNOŚCI” - Projekt prowadzony był przez PCPR w Świdnicy oraz współfinansowany ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 302 godzin

 5. Szkolenie „Więcej umiejętności, mniej trudności” dla rodziców i dzieci z rodzin zastępczych pod opieką PCPR w Świdnicy. Uczestnicy: 68 osób (21 rodziców, 47 dzieci), rodziny zastępcze. Czas szkolenia: 2 dni, 4 grupy po 16 godzin

 6. Pomoc psychologiczna dla studentów; - 4 grupy po 70 godzin; 60 godzin terapii indywidualnej