Kurs 2024-2026

NABÓR ZAKOŃCZONY. BRAK WOLNYCH MIEJSC

 

Metoda Somatic Experiencing® jest chroniona prawem. W Polsce może być stosowana pod tą nazwą tylko pod warunkiem ukończenia kursu i uzyskania certyfikatu. Certyfikat „SE-Practitioner“ wystawia Somatic Experiencing Trauma Institute (SETI) USA lub European Association of Somatic Experiencing (EASE) Europa. Na podstawie certyfikatu wolno wykorzystywać SE w pracy zawodowej w zgodzie z obowiązującymi przepisami państwowymi.

.................................................................................................................................................

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji 3-letniego kursu Somatic Experiencing® (SE®). Organizatorem kursu jest Ośrodek Edukacji i Rozwoju Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ukończenie dwudniowych warsztatów wprowadzających w metodę SE (Introduction to Somatic Experiencing®, SE INTRO). Nasza pracownia organizuje INTRO w dniach 18-19 marca 2023 r. we Wrocławiu, a następnie 16-17 września 2023 r. we Wrocławiu.

Zarówno INTRO, jak sam kurs będą prowadzone po angielsku i tłumaczone na bieżąco na polski.

Kurs SE jest adresowany do lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, fizjoterapeutów, osób leczących metodami niekonwencjonalnymi, pedagogów społecznych i terapeutów pedagogicznych, logopedów, wychowawców, duszpasterzy, pracowników doradztwa, ratownictwa, pielęgniarstwa z wykształceniem wyższym i praktyką zawodową.

Wszystkich zainteresowanych kursem 2024-2026 prosimy o dokładne zapoznanie się z jego programem, organizacją i warunkami uzyskania certyfikatu. Piszemy o tym w podzakładce "Program kursu i certyfikacja".

ZGŁOSZENIE NA KURS POTWIERDZONE PIERWSZĄ WPŁATĄ STAJE SIĘ ZOBOWIĄZANIEM DO UDZIAŁU W ZAJĘCIACH PRZEZ 3 LATA.

W 1. roku szkolenia (Beginner) zajęcia poprowadzi Ursula Funke-Kaiser z zespołem asystentów.w dniach:

23-28 kwietnia 2024 r.

17-22 września 2024 r.

W 2. roku szkolenia (Intermediate) zajęcia poprowadzi Anne Janzen z zespołem asystentów w terminach:

8-13 kwietnia 2025 r.

16-21 września 2025 r.

W 3. roku szkolenia (Advanced) zajęcia poprowadzi Ursula Funke-Kaiser z zespołem asystentów w dniach:

14-19 kwietnia 2026 r.

22-27 września 2026 r.

Planowane miejsce zajęć:Fundacja św. Jadwigi w Morawie k. Strzegomia (www.morawa.org). Ryczałtowy, grupowy koszt pobytu na kursie (noclegi i wyżywienie) w 2024 r. wynosi 1265 zł od osoby.

Koszt kursu: 6400 zł rocznie (dwie sesje 6-dniowe x 3200 zł). Proponujemy płatność w  2 ratach. W przypadku znacznej zmiany relacji złotego do euro koszt kursu zostanie proporcjonalnie zwaloryzowany.

Koszt 1 godziny (60 min.) sesji lub superwizji indywidualnej: 55 euro.

Koszt 1 godziny superwizji w grupie od 2 do 6 osób: 55 euro (w sumie od uczestników).

Koszt 1 godziny superwizji w grupie od 7 osób: 10 euro od osoby.

.............................................................................................................................................

Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz poniżej. Każde zgłoszenie potwierdzamy. W razie braku potwierdzenia, a także w sprawie dodatkowych informacji prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny (nr 501 282 654 lub 797 715 062). Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi:

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.

Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

 

LITERATURA PRZEDMIOTU:

Peter A. Levine, Ann Frederick, Obudźcie tygrysa. Terapia traumy, Warszawa 2012.

Peter A. Levine, Głos wnętrza. Jak ciało uwalnia się od traumy i odzyskuje zdrowie, Warszawa 2017.

Peter A. Levine, Trauma i pamięć. Mózg i ciało w poszukiwaniu autentycznej przeszłości, Warszawa 2017.

Bessel van der Kolk, Strach ucieleśniony. Mózg, umysł i ciało w terapii traumy, Warszawa 2018.

Stephen W. Porges, Teoria poliwagalna. Przewodnik, Kraków 2020.

Peter A. Levine, In an unspoken voice (2010), Berkeley, North Atlantic Books.

Peter A. Levine, Trauma and memory: Brain and body in a search for the living past. A practical guide for understanding and working with traumatic memory (2015), Berkeley, North Atlantic Books.

Zgłoszenie na zajęcia

* - pole wymagane