Zespół

CZŁONKOWIE ZESPOŁU

Zespół WPPiT "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego tworzą psychologowie i pedagodzy. Wszyscy jesteśmy rekomendowanymi trenerami PTP. Jako zespół mamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii, socjoterapii i innych działań pomocowych i profilaktycznych. W działalności szkoleniowej korzystamy głównie z własnych doświadczeń w udzielaniu pomocy psychologicznej i wiedzy zbobywanej na licznych szkoleniach.
 

Maria Haracz - Dąbrowska
Jestem psychologiem, trenerem II stopnia i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP) w zakresie warsztatów i treningów psychologicznych, i socjoterapii. Przez wiele lat zajmowałam się pracą z młodzieżą, tworząc i wypracowując metodę socjoterapii. Jestem autorką i kierownikiem programu Podyplomowych Studiów Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Od 1997 r. prowadzę Szkołę Trenerów „SIEĆ” - Wrocław, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Szkoła Trenerów to program autorski; przygotowuje do prowadzenia warsztatów i treningów psychologicznych. Od kilkunastu lat specjalizuję się w terapii par i rodzin w ujęciu systemowym. Prowadzę terapię indywidualną dorosłych. Jestem certyfikowanym terapeutą metody Somatic Experiencing - praca z traumą. Prowadzę superwizję indywidualną, grupową i zespołów zajmujących się pomaganiem. Jestem dyrektorem WPPiT "PLUS".

Tel. 504 767 212

 

Mgr Mirosława Januszkiewicz
Ukończyłam psychologię, po studiach odbyłam wieloletnie szkolenia rozwijających moje umiejętności pracy terapeutycznej (terapii systemowej rodzin i par, ustawień systemowych, terapii traumy). Jestem trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikowanym terapeutą pracy z traumą metodą Somatic Experiencing. Mam doświadczenie w pracy klinicznej z dorosłymi w poradni, szpitalu psychiatrycznym oraz z młodzieżą w Ośrodku Socjoterapii. Od kilkunastu lat pracuję we własnym gabinecie psychologiczny. Od 1992 r. prowadzę treningi, warsztaty i wykłady. Specjalizuję się w terapii indywidualnej dla dorosłych i młodzieży oraz w pomocy osobom po przeżyciach traumatycznych. Od początku swojej pracy zawodowej uczestniczę systematycznie w superwizjach. Prowadzę terapię online.

Tel. 501 747 485

 

Małgorzata Jóźwiak-Grzegorek

Jestem psychologiem, trenerem II stopnia i superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyłam wiele szkoleń m.in.: Szkołę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie (1991), Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Terapii Gestalt w Krakowie (1992), Kurs Systemowej Pracy z Rodziną we Wrocławiu (2006, 2010). Dbam o własny rozwój zawodowy przez udział w superwizji. Mam ponad 30 lat stażu pracy w zawodzie terapeuty i trenera. Jestem współtwórcą i realizatorem wielu programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych, prowadzę treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe. Od 20 lat specjalizuję się w terapii indywidualnej osób dorosłych oraz grupowych zajęciach rozwoju osobistego. Od 15 lat prowadzę superwizję indywidualną i grupową osób zajmujących się pomaganiem.

Tel. 502 337 770

 

Jerzy Wójtowicz

Jestem trenerem II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego od 1994 r. W latach 1987-2001 prowadziłem grupy socjoterapeutyczne oraz terapię indywidualną i terapię rodzin w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii we Wrocławiu. Moje najważniejsze szkolenia to: Program Aktywizacji Środowiska Szkolnego (Warszawa, 1988-1990), Program Edukacji Psychologicznej w Zakresie Terapii Gestalt (Kraków 1990-1992), Kurs Systemowej Terapii Rodzin (Wrocław, 1996-1999, 2001), Kurs Kwalifikacyjny: Edukator Systemowej Profilaktyki (Warszawa, 2001-2002). Systematycznie uczestniczę w szkoleniach zwiększających umiejętności zawodowe oraz korzystam z superwizji. Jestem edukatorem profilaktyki systemowej. Współtworzyłem i realizowałem wiele programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych. Prowadzę treningi i warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu profilaktyki wypalenia zawodowego i psychicznego. W pracy terapeutycznej specjalizuję się głównie w terapii rodzin i par w ujęciu systemowym. Prowadzę też terapię indywidualną oraz superwizję indywidualną i grupową dla osób zajmujących się pomaganiem.

Tel. 692 463 134

 

WSPÓŁPRACUJĄ Z NAMI:

Ewa Walasek

Jestem pedagogiem z 22-letnim stażem pracy w zawodzie, trenerem II stopnia PTP, certyfikowanym socjoterapeutą. Pracuję w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu, gdzie prowadzę różne formy pomocy psychologicznej dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. Specjalizuję się w socjoterapii młodzieży oraz psychoedukacji i wsparciu rodziców dzieci, które sprawiają kłopoty wychowawcze, prowadząc dla nich zajęcia grupowe. Prowadzę również terapię indywidualną i rodzinną. Uczę metody socjoterapii na Podyplomowych Studiach Socjoterapii w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu. Współtworzyłam i realizowałam wiele programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych dla młodzieży i dorosłych. Prowadzę treningi oraz warsztaty edukacyjne i rozwojowe, w tym zajęcia z zakresu radzenia sobie z agresją. Ukończyłam różne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej. Obecnie uczę się systemowej pracy z rodziną. Stale korzystam z superwizji.

Tel. 500 114 368

 

Magdalena Jurek

Jestem pedagogiem, socjoterapeutą i trenerem umiejętności społecznych I stopnia PTP. Droga zawodowa prowadziła mnie od pracy nauczycielki i pedagoga szkolnego przez psychoedukację rodziców i wychowawców, pomoc kobietom i dzieciom doświadczającym przemocy, do pracy terapeutycznej. Obecnie pracuję w Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej, gdzie prowadzę terapię indywidualną, terapię rodzinną i par oraz grupę rozwojowo-terapeutyczną dla kobiet. Ukończyłam II-stopniowe szkolenie w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej i mam Certyfikat Terapeuty i Doradcy Systemowego WTTS. Szczególnie interesuje mnie terapia par i rodzin. Swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.

Tel. 602 191 459