Kontakt

504 767 212 - Maria Haracz-Dąbrowska

501 747 485 - Mirosława Januszkiewicz

502 337 770 - Małgorzata Jóźwiak-Grzegorek

692 463 134 - Jerzy Wójtowicz

797 715 062 - sekretariat

Księgowość, tel. 501 04 57 43, Beata Tarnowska, plus.bt@interia.pl

pracownia@plus.wroc.pl

NIP: 899-22-89-188

Regon: 000790775-00067

nr konta: 70 1050 1575 1000 0090 3082 9726

 

Nasza pracownia prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego dla dorosłych pod nazwą Ośrodek Edukacji i Rozwoju W.P.P.iT. "PLUS" P.T.P. pod adresem: 58-120 Jaroszów, Morawa 1

NIP: 5260251948

Regon: 385720859

Rodzaj placówki: placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zakres działania: prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia na kursach, warsztatach i szkoleniach z zakresu wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.

 

W razie pytań prosimy o korzystanie także z poniższego formularza.

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.

Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

Formularz kontaktowy