O Pracowni

Zespół Wrocławskiej Pracowni Psychoedukacji i Terapii "PLUS" Polskiego Towarzystwa Psychologicznego działa od 1989 r. w ramach PTP, a jako wydzielona placówka od 1997 r. Jesteśmy współtwórcami autorskiego programu pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, prowadzonego przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii we Wrocławiu. 

Pracownia realizuje następujące cele:

* pomoc psychologiczna,

* propagowanie nowych metod pracy psychologicznej i pedagogicznej,

* propagowanie, wspieranie i realizacja działań służących ochronie zdrowia psychicznego osób, rodzin, społeczności,

* kształcenie profesjonalistów: psychologów, pedagogów, wychowawców, pracowników służb społecznych itp. w zakresie udzielania pomocy psychologicznej,

* kształcenie, doskonalenie zawodowe i wspieranie nauczycieli,

* kształcenie specjalistów w zakresie profilaktyki zachowań problemowych,

* rozwijanie umiejętności psychospołecznych różnych grup zawodowych,

* prowadzenie superwizji różnych grup zawodowych.

 

Nasza pracownia prowadzi niepubliczną placówkę kształcenia ustawicznego dla dorosłych pod nazwą Ośrodek Edukacji i Rozwoju W.P.P.iT. "PLUS" P.T.P. pod adresem: 58-120 Jaroszów, Morawa 1

NIP: 5260251948

Regon: 385720859

Rodzaj placówki: placówka kształcenia ustawicznego, umożliwiająca uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zakres działania: prowadzenie pozaszkolnych form kształcenia na kursach, warsztatach i szkoleniach z zakresu wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych.