Kurs "Techniki relaksacyjne i wizualizacje oraz ich zastosowanie w pracy z klientem"

Kurs czasowo zawieszony z powodu pandemii

 

Szanowni Państwo,

zapraszam na kurs poświęcony poznaniu i stosowaniu wobec siebie i pacjentów (dorosłych, młodzieży i dzieci) technik relaksacyjnych i wizualizacji.

Wymienione techniki mogą być pomocne w radzeniu sobie ze stresem, łagodzeniu objawów psychosomatycznych, pokonywaniu trudności w uczeniu się oraz w zapobieganiu przeciążeniom, a także w poprawianiu jakości życia i rozwijaniu możliwości twórczych.

Kurs przeznaczony jest dla osób pracujących z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, które chciałyby wzbogacić swój warsztat pracy o techniki wspomagające radzenie sobie z trudnymi problemami  klientów.

Czas trwania kursu:

5 spotkań po 3 godziny lekcyjne (raz na dwa tygodnie), łącznie 15 godzin lekcyjnych.

Miejsce:

Wrocławska Pracownia Psychoedukacji i Terapii „PLUS” P.T.P. we Wrocławiu, pl. św. Macieja 5.

Terminy spotkań:

czwartki w godzinach 17:00-19:15

Liczebność grupy: 5-10 osób.

Najbliższy kurs rozpocznie się po ustaniu epidemii.

Koszt uczestnictwa: 220 zł. Wpłata na rachunek bankowy W.P.P.iT. „PLUS” 70 1050 1575 1000 0090 3082 9726 z dopiskiem „Kurs technik relaksacyjnych”.

Wysłanie zgłoszenia (przez formularz poniżej) jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi:

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1. Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

 

Zajęcia poprowadzi dr Elżbieta Małkiewicz, psycholog. Technikami relaksacyjnymi i wizualizacjami zajmuje się od ponad 30 lat. Jest uczennicą wrocławskiego psychologa Andrzeja Kasprzaka, który stworzył autorską koncepcję uczenia się relaksacji i wizualizacji oraz bajek relaksacyjnych, rozwijaną przez niego od początku lat osiemdziesiątych XX w. do chwili obecnej.

Autorka kursu stosuje wymienione techniki wobec dzieci (w formie indywidualnie układanych bajek relaksacyjnych), młodzieży i dorosłych (w formie zajęć grupowych, indywidualnych oraz warsztatów dla studentów).

Sama uprawia relaksację i wizualizację na co dzień.

Więcej informacji o kursie: dr Elżbieta Małkiewicz, tel. 692 139 800

Zgłoszenie na zajęcia

* - pole wymagane