Praca z rodziną w ujęciu systemowym (Szkoła Pomagania Rodzinie) - kurs podstawowy

Kurs podstawowy

Szkolenie przeznaczone jest dla psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych i pracowników socjalnych, zainteresowanych rozwojem umiejętności psychologicznego wspierania rodziny w poszukiwaniach sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi oraz zaburzeniami procesu jej rozwoju. Teoretyczną podstawą szkolenia są koncepcje oparte na systemowym rozumieniu rodziny.

Cele programu:
Opanowanie przez uczestników podstawowych umiejętności z zakresu:
- systemowego rozumienia rodziny,
- diagnozowania sytuacji problemowych w rodzinie i budowania systemu wsparcia,
- prowadzenia konsultacji rodzinnych,
- udzielania pomocy z wykorzystaniem podstawowych procedur krótkoterminowej terapii rodzin,
- korzystania z superwizji jako metody rozwoju zawodowego.

Organizacja kursu:
- Całość programu obejmuje 6 warsztatów – razem 150 godzin dydaktycznych.
- Planowana liczebność grupy szkoleniowej – 15 osób.
- Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi.
- Zajęcia prowadzić będą: Maria Haracz–Dąbrowska, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, i Jerzy Wójtowicz, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
- Warunkami ukończenia szkolenia są: uczestnictwo we wszystkich zajęciach, podjęcie pracy z wykorzystaniem umiejętności zdobytych podczas kursu oraz superwizja pracy z 2-3 rodzinami.

Plan szkolenia:
1. Warsztat systemowego rozumienia rodziny - proces rozwoju rodziny (25 godz.)  28-30 maja 2021 r.
2. Warsztat systemowego rozumienia rodziny - struktura rodziny (25 godz.)  2-4 lipca 2021 r.
3. Warsztat krótkoterminowej terapii rodzin (cz. 1, 25 godz.)  3-5 września 2021 r.
4. Warsztat technik pracy z rodziną (20 godz.) 15-17 października 2021 r.
5. Warsztat krótkoterminowej terapii rodzin (cz. 2, 25 godz.)  12-14 listopada 2021 r.
6. Warsztaty superwizyjne (3 x 10 godz.) listopad - grudzień 2021 r.

Koszt uczestnictwa w kursie: 2800 zł. Można płacić w ratach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 21 kwietnia 2021 r. przez formularz poniżej. Każde zgłoszenie potwierdzamy mailem.

Dodatkowe informacje o kursie: Jerzy Wójtowicz, tel. 692 463 134; e-mail: jurek.w@plus.wroc.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi:

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.

Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

Zgłoszenie na zajęcia

* - pole wymagane