Praca z rodziną w ujęciu systemowym (Szkoła Pomagania Rodzinie) - kurs dla zaawansowanych

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które ukończyły kurs podstawowy „Pracy z rodziną w ujęciu systemowym” i są zainteresowane zwiększaniem swoich umiejętności psychologicznego wspierania rodzin w ich poszukiwaniach sposobów radzenia sobie z problemami życiowymi.

Cele programu:
Rozwój umiejętności z zakresu:
- diagnozowania sytuacji problemowych i planowania konstruktywnych zmian w życiu rodziny,
- prowadzenia konsultacji i mediacji rodzinnych,
- udzielania pomocy psychologicznej z wykorzystaniem procedur krótkoterminowej terapii rodzin,
- korzystania z superwizji jako metody rozwoju zawodowego.

  Organizacja kursu:
  - Całość programu obejmuje 6 warsztatów – razem 150 godzin dydaktycznych.
  - Planowana wielkość grupy szkoleniowej – 15 osób.
  - Wszystkie zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi. 
  - Zajęcia prowadzić będą: Maria Haracz–Dąbrowska, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, i Jerzy Wójtowicz, trener II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
  - Warunki ukończenia kursu: uczestnictwo we wszystkich zajęciach, podjęcie pracy z rodzinami z wykorzystaniem umiejętności zdobytych podczas kursu i superwizja pracy z 2-3 rodzinami.

Plan szkolenia:
1. Warsztat mediacji rodzinnych i małżeńskich (25 godz.)  26-28 kwietnia 2024 r.

2. Warsztat pracy z rodziną - wybrane problemy (25 godz.)  24-26 maja 2024 r. 
3. Warsztat
krótkoterminowej terapii rodzin, cz. 3 (25 godz.)  28-30 czerwca 2024 r.

4. Warsztat genogramowy (25 godz.)  30 sierpnia - 1 września 2024 r.
5. Warsztat terapii krótkoterminowej - techniki pracy (25 godz.)  3-5 października 2024 r.
6. Warsztaty superwizyjne (łącznie 25 godz.): listopad - grudzień 2024 r.

Koszt uczestnictwa: 3 500 zł. Można płacić w ratach.

Zgłoszenia przyjmujemy do 2 kwietnia 2024 r. przez formularz zamieszczony poniżej. Każde zgłoszenie potwierdzamy mailem.

Dodatkowe informacje o kursie: Jerzy Wójtowicz, tel.: 692 463 134, e-mail: juwoj@wp.pl

Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, która brzmi:

Oświadczam, że świadomie i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Wrocławską Pracownię Psychoedukacji i Terapii „PLUS” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego z siedzibą we Wrocławiu, plac św. Macieja 5/12, moich danych osobowych, zawartych w formularzu „Zgłoszenie na zajęcia”, dla potrzeb niezbędnych do naboru i udziału w szkoleniu/superwizji/warsztatach/kursie/treningu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady U. E. z dnia 27 kwietnia 2016 roku zwanym RODO w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1.

Pełna informacja o RODO dostępna jest tutaj.

Zgłoszenie na zajęcia

* - pole wymagane